Norite išsinuomoti multifunkcinį boksą? Susisiekite!

Mokėjimo sąlygos

Mokėjimo sąlygos

Svetainės nordspace.lt (toliau Svetainė) savininkas yra UTIISIB „Nordspace” (įmonės kodas 305564463), buveinės adresas: Švitrigailos g. 11A, LT-03228 Vilnius (toliau – savininkas).

Svetainė suteikia galimybę klientui (toliau – Nuomininkas/Šalis) sudaryti su UAB “Tarandės valda” (toliau- Nuomotojas/šalis) nuomos sutartį dėl patalpų, esančių „Nordspace“ pastatų komplekse (toliau – Nuomos sutartis) už tam tikrą mokestį ir įvykdyti užstato, nurodyto  nuomos sutartyje, sumokėjimą. Šios mokėjimo sąlygos reglamentuoja Nuomotojo ir Nuomininko teises ir pareigas per Svetainę sudarant Nuomos sutartį ir sumokant Nuomos sutartyje nurodytą užstatą.

Nuomos sutartis yra neatsiejama mokėjimo sąlygų dalis, įpareigojanti Nuomotoją ir Nuomininką laikytis  sutartyje nustatytų sąlygų. Šios mokėjimo sąlygos taikomos visoms nuomojamoms patalpoms, esančioms Svetainėje nurodytuose „Nordspace“ pastatų kompleksuose (toliau – Objektas).

Svetainėje prie kiekvieno Objekto nurodomos Objekto savybės ir Objekto nuomos mėnesinė kaina. Objekto nuomos kaina priklauso nuo Nuomininko pasirinktos Nuomos sutarties trukmės, taip pat nuo papildomos įrangos (jei Objektui suteikiama papildomos įrangos galimybė). Tiksli Objekto nuomos kaina bus rodoma  Internetinėje svetainėje, Nuomininkui pasirinkus Nuomos sutarties laikotarpį ir papildomą įrangą (jei yra). Prie Svetainėje nurodytos nuomos kainos bus pridėtas PVM ir mokestis už papildomą įrangą. Nuomininko mokėjimai pagal Nuomos sutartį ir mokėjimo sąlygos yra detaliau nurodytos Nuomos sutartyje. Prieš sumokant Nuomos sutartyje nurodytą užstatą, prašome nuodugniai susipažinti su sutartyje nurodytais įsipareigojimais, pasirinkto Objekto išmatavimais bei papildomos įrangos įsigyjimo galimybe (jei yra). Prieš sudarydamas Nuomos sutartį ir sumokėdamas užstatą, Nuomininkas turi teisę patikrinti Objekto būklę. Esant tokiam poreikiui, rašykite el. paštu info@nordspace.lt


Užsakymo patvirtinimas

Norint patvirtinti užsakymą, būtina Svetainėje išsirinkti tinkamą laisvą Objektą kartu su papildoma įranga (jei Objektui suteikiama papildomos įrangos galimybė), užpildyti reikiamus laukus, atidžiai perskaityti iš anksto užpildytą Nuomos sutartį, pasirašyti skaitmeniniu būdu ir naudojantis mokėjimo sąsaja sumokėti užstatą bei pirmo mėnesio nuomos mokestį. Pirmoji Patalpų nuomos mokesčio suma tam mėnesiui paskaičiuojama proporcingai pirmojo mėnesio Patalpų nuomos dienų skaičiui iki sekančio einamojo mėnesio.

Nuomos sutartis įsigalioja nuo tos dienos, kai ją skaitmeniniu būdu pasirašo abi Šalys ir nuomininkas sėkmingai sumoka užstatą bei nuomos mokestį per banko nuorodą.

Jeigu dėl nenumatytų aplinkybių nėra galimybės perduoti Objekto, nuomininkas turi būti apie tai kuo greičiau informuojamas, po to Šalys vadovaujasi Nuomos sutartyje ar teisės aktuose nustatyta tvarka.

Užstatas yra laikomas bet kokių Nuomininko Nuomotojui mokėtinų sumų, susijusių su Sutartimi, sumokėjimo užtikrinimo priemone, įskaitant Nuomininko įsipareigojimų atlaisvinant Patalpas vykdymo užtikrinimą ir naudojamas be atskiro pranešimo Nuomininkui. Pasibaigus Sutarčiai ir patenkinus visus Nuomotojo reikalavimus, visas arba likusi dalis Užstato per ___ kalendorinių dienų yra grąžinama Nuomininkui.


Objekto perdavimas

Objekto perdavimas bus vykdomas Nuomos sutartyje sutartu laiku ir sąlygomis. Prieš vykdant Patalpų perdavimą, Nuomininkas turi būti sumokėjęs užstatą bei nuomos mokestį, Nuomos sutartis turi būti pasirašyta skaitmeniniu Nuomotojo ir Nuomininko parašu. Perduodant patalpas bus pasirašomas perdavimo/priėmimo aktas, kuris yra neatsiejama Nuomos sutarties dalis.


Nuomos sutarties trukmė ir nutraukimas

Nuomos sutartyje nustatytomis sąlygomis leidžiama nutraukti  Sutartį.

Prieš mokėdami užstatą, maloniai prašome nuodugniai susipažinti su Sutartyje nurodytomis sąlygomis.


Teisė pateikti pretenzijas

Perduodant Objektą, sudaromas dvišalis Objekto perdavimo-priėmimo aktas, kuriame nustatoma Objekto būklė, komunalinių skaitiklių rodmenys ir kitos patikslinančios aplinkybės, jei reikia. Šalys įsipareigoja visus su Objektu susijusius trūkumus pažymėti perdavimo – priėmimo dokumente, tuo tarpu vėliau Nuomininkas negali remtis dokumente nenurodytais trūkumais.

Nuomotojo atsakomybė už Objekto būklę nurodyta Nuomos sutartyje, kurią prašome nuodugniai išnagrinėti. Nuomotojas atsako tik už Nuomos sutartyje nustatytas aplinkybes arba jeigu tokią atsakomybę neišvengiamai nustato įstatymai.


Asmens duomenų tvarkymas

Svetainė naudoja Nuomininko įvestus asmens duomenis (įskaitant vardą, pavardę/įmonės pavadinimą, telefono numerį, adresą, el. pašto adresą, banko rekvizitus) tik nuomos sutarčiai sudaryti ir užstato bei nuomos mokėjimo procesui atlikti.

Nuomininkas, patvirtindamas užsakymą, suteikia Nuomotojui leidimą tvarkyti jo asmens duomenis tiek, kiek tai būtina nuomos sutarties sudarymui ir vykdymui, bei sumokėti Sutartyje nurodytą užstatą ir nuomos mokestį, įskaitant leidimą asmeninių duomenų persiuntimui Kevin EU, kur duomenys bus tvarkomi tiek , kiek tai būtina  Nuomos sutartyje nurodytam užstato  ir nuomos mokesčio mokėjimams įvykdyti.

Svetainė nesiųs Nuomininkui reklaminės medžiagos. Svetainė turi teisę naudoti nuomos sutartyje pateiktus Nuomininko duomenis tik nuomos sutartyje nustatytais tikslais.

Asmens duomenų tvarkymui ir saugojimui Svetainėje naudojami modernūs kibernetinio saugumo sprendimai.


Ginčų sprendimas

Ginčų sprendimas ir skundų teikimas vyks Nuomos sutartyje numatyta tvarka. Šalys visus nesutarimus pirmiausia stengsis išspręsti derybomis.

Nepavykus susitarti, Šalys gali kreiptis į teismą, Nuomos sutartyje nurodyta tvarka.